Search
  • Magdalena Mikityn

Our partner Rradius Sp. z o. o. in the Hub of Talents 2

Updated: Nov 16, 2020

Komunikacja Polska Sp. z o. o. is proud to announce the participation of Rradius Sp. z o. o. in Hub of Talents 2 organized by the Białystok Science and Technology Park.

Hub of Talents supports people with ideas for innovative business. Komunikacja Polska was key to the Rradius success in the form of organisational support of this startup. We thank all the people involved and look forward to Rradius Sp. z o. o. receiving a grant of PLN 1 million (around 85% of project value) following its successful process of incubation. As a result of the experience, Komunikacja Polska is confident in its ability to assist your ideas with co-financing opportunities for our partners as well as its ability in arranging a team of specialists to execute (your) project (if and when required).


Thanks to such great opportunities, both business and dreams become more plausible offering endless possibilities for those who are looking for their place to succeed.


We are proud to share this information with you and invite you to join us on this new and exciting path forward!


* * *


Komunikacja Polska Sp. z o. o. ma zaszczyt poinformować o udziale

firmy Rradius Sp. z o. o. w programie Hub of Talents 2 organizowanym przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.

Hub of Talents wspiera ludzi z pomysłami na innowacyjny biznes. Komunikacja Polska była kluczem do sukcesu Rradiusa w postaci wsparcia organizacyjnego tego startup. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom i cieszymy się, że po udanym procesie inkubacji Rradius Sp. z o. o. otrzyma dotację w wysokości 1 mln zł (ok. 85% wartości projektu). Dzięki temu doświadczeniu Komunikacja Polska jest przekonana o swojej zdolności do wspomagania Państwa pomysłów w zakresie możliwości dofinansowania naszych partnerów, jak również o swojej zdolności do zorganizowania zespołu specjalistów do realizacji (Państwa) projektu (jeśli i kiedy jest to wymagane).


Dzięki tak wielkim możliwościom, zarówno biznes jak i marzenia stają się bardziej wiarygodne, oferując nieskończone możliwości dla tych, którzy szukają swojego miejsca na sukces.


Jesteśmy dumni, że możemy podzielić się z Państwem tymi informacjami i zapraszamy do przyłączenia się do nas na tej nowej, ekscytującej drodze naprzód!❤❤❤44 views0 comments

Recent Posts

See All